Ажил олгогчийн төрөл Ажил олгогч аж ахуй нэгж
Нэр Хас тамир дент
Хариуцлагын хэлбэр Хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани
Ажилтны тоо
Үйл ажиллагааны чиглэл

Ажлын байрны нэр Зарласан огноо
1 шүдний эмнэлэг 2020-10-16