Ажил олгогчийн төрөл Ажил олгогч иргэн
Овог Цэдэнбалжир
Нэр Батмөнх
Хариуцлагын хэлбэр Бусад
Ажилтны тоо
Үйл ажиллагааны чиглэл

Ажлын байрны нэр Зарласан огноо
1 Ногоочин 2021-06-07