Ажил олгогчийн төрөл Ажил олгогч аж ахуй нэгж
Нэр Уулзвар дулаан хоршоо
Хариуцлагын хэлбэр Хоршоо
Ажилтны тоо
Үйл ажиллагааны чиглэл

Одоогоор зарласан ажлын байр байхгүй байна.