Ажил олгогчийн төрөл Ажил олгогч аж ахуй нэгж
Нэр Жлзс
Хариуцлагын хэлбэр Хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани
Ажилтны тоо
Үйл ажиллагааны чиглэл

Ажлын байрны нэр Зарласан огноо
1 тракторчин 2021-06-18