Ажил олгогчийн төрөл Ажил олгогч аж ахуй нэгж
Нэр Хэнтий аймгийн Насан туршийн боловсролын төв
Хариуцлагын хэлбэр Төрийн бус байгууллага
Ажилтны тоо
Үйл ажиллагааны чиглэл

Одоогоор зарласан ажлын байр байхгүй байна.