Ажил олгогчийн төрөл Ажил олгогч аж ахуй нэгж
Нэр Илдэн бүрэн
Хариуцлагын хэлбэр Орон нутгийн өмчит аж ахуйн тооцоотой үйлдвэрийн газар
Ажилтны тоо
Үйл ажиллагааны чиглэл

Одоогоор зарласан ажлын байр байхгүй байна.