Ажил олгогчийн төрөл Ажил олгогч аж ахуй нэгж
Нэр 10 жилийн сургууль Эрдэнэхайрх
Хариуцлагын хэлбэр Төсөвт байгууллага
Ажилтны тоо
Үйл ажиллагааны чиглэл

Ажлын байрны нэр Зарласан огноо
1 ХӨГЖМИЙН БАГШ 2019-05-21
2 МАТЕМАТИК МЭДЭЭЛЭЛ ЗҮЙН БАГШ 2018-12-07
3 ҮЙЛЧЛЭГЧ 2019-05-21