Ажил олгогчийн төрөл Ажил олгогч аж ахуй нэгж
Нэр Монполимет
Хариуцлагын хэлбэр Хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани
Ажилтны тоо
Үйл ажиллагааны чиглэл

Ажлын байрны нэр Зарласан огноо
1 уурхайн туслах 2014-04-16
2 бэлтгэгч 2014-08-11