Ажил олгогчийн төрөл Ажил олгогч аж ахуй нэгж
Нэр Жүр үр ХХК
Хариуцлагын хэлбэр Хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани
Ажилтны тоо
Үйл ажиллагааны чиглэл

Ажлын байрны нэр Зарласан огноо
1 худалдааны зөвлөх 2020-02-06
2 үйлдвэрийн ажилтан 2020-01-23
3 нярав 2020-01-23
4 жолооч 2020-05-21