Ажлын зар хайх


Ажлын байрны мэдээлэл

Ажлын байр Цалин Нас Хүйс Огноо
800000 - 1000000 ₮ - Хүйс харгалзахгүй 2019-10-04
450000 - 700000 ₮ - Хүйс харгалзахгүй 2019-10-03
500000 - 1000000 ₮ - Эм 2019-09-16
500000 - 1000000 ₮ - Эм 2019-09-16
500000 - 1000000 ₮ - Эр 2019-09-16
500000 - 1000000 ₮ - Эр 2019-09-16
320000 - 1000000 ₮ - Хүйс харгалзахгүй 2019-09-10
450000 - 700000 ₮ - Хүйс харгалзахгүй 2019-09-01
450000 - 700000 ₮ - Хүйс харгалзахгүй 2019-09-01
500000 - 1000000 ₮ - Хүйс харгалзахгүй 2019-08-27
320000 - 1000000 ₮ - Хүйс харгалзахгүй 2019-08-26
320000 - 1000000 ₮ - Хүйс харгалзахгүй 2019-08-10
320000 - 1000000 ₮ - Хүйс харгалзахгүй 2019-08-10
700000 - 820000 ₮ - Эм 2019-08-02
500000 - 800000 ₮ - Хүйс харгалзахгүй 2019-06-27
320000 - 500000 ₮ - Хүйс харгалзахгүй 2019-06-02
500000 - 700000 ₮ - Хүйс харгалзахгүй 2019-06-01
1000000 - 1200000 ₮ 18 - 45 Эр 2019-06-01
320000 - 400000 ₮ - Эр 2019-05-24
320000 - 320000 ₮ 18 - 50 Хүйс харгалзахгүй 2019-04-01