Ажлын зар хайх


Ажлын байрны мэдээлэл

Ажлын байр Цалин Нас Хүйс Огноо
547759 - 677436 ₮ - Хүйс харгалзахгүй Өчигдөр
240000 - 600000 ₮ - Хүйс харгалзахгүй 2018-10-01
500000 - 800000 ₮ - Хүйс харгалзахгүй 2018-09-01
400000 - 600000 ₮ - Эр 2018-09-01
300000 - 500000 ₮ 20 - 50 Хүйс харгалзахгүй 2018-09-01
240000 - 500000 ₮ - Хүйс харгалзахгүй 2018-08-01
100000 - 240000 ₮ 19 - 35 Хүйс харгалзахгүй 2018-08-01
240000 - 300000 ₮ - Хүйс харгалзахгүй 2018-08-01
240000 - 400000 ₮ - Хүйс харгалзахгүй 2018-07-16
500000 - 800000 ₮ - Хүйс харгалзахгүй 2018-06-13
240000 - 240000 ₮ 18 - 39 Хүйс харгалзахгүй 2018-06-01
500000 - 800000 ₮ - Хүйс харгалзахгүй 2018-04-18
300000 - 350000 ₮ 25 - 44 Эм 2018-02-01
240000 - 500000 ₮ - Хүйс харгалзахгүй 2017-12-01