Холбоо барих

Ажлын байрны мэдээлэл

ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ

Ажлын байрны мэдээлэл: Сургуулийн эмч

Ажил олгогчийн нэр: Шинэжинст сум сургууль

Зарласан огноо: 2019 оны 9 сарын 01

Хүчинтэй байх огноо: 2019 оны 12 сарын 31

НЭМЭЛТ МЭДЭЭЛЭЛ

Ажиллах цаг11: Бүтэн цагаар

Цалин: 400000 - 600000 ₮

ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА

Хүйс: Хүйс харгалзахгүй

Нас: 22 - 55