Холбоо барих

Ажлын байрны мэдээлэл

ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ

Ажлын байрны мэдээлэл: модон эдлэл үйлдвэрлэл

Ажил олгогчийн нэр: Гурванзагал сум ЗДТГ

Зарласан огноо: 2019 оны 3 сарын 01

Хүчинтэй байх огноо: 2020 оны 5 сарын 01

НЭМЭЛТ МЭДЭЭЛЭЛ

Ажиллах цаг11:

Цалин: 320000 - 1000000 ₮

ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА

Хүйс: Эр

Нас: -