Холбоо барих

Ажлын байрны мэдээлэл

ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ

Ажлын байрны мэдээлэл: бохирын селесрь

Ажил олгогчийн нэр: Дундговь-Ус

Зарласан огноо: 2019 оны 6 сарын 04

Хүчинтэй байх огноо: 2019 оны 8 сарын 20

НЭМЭЛТ МЭДЭЭЛЭЛ

Ажиллах цаг11: Бүтэн цагаар

Цалин: 350000 - 500000 ₮

ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА

Хүйс: Эр

Нас: -