Холбоо барих

Ажлын байрны мэдээлэл

ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ

Ажлын байрны мэдээлэл: туслах ажилтан

Ажил олгогчийн нэр: Пүрэвсан

Зарласан огноо: 2019 оны 6 сарын 05

Хүчинтэй байх огноо: 2019 оны 6 сарын 25

НЭМЭЛТ МЭДЭЭЛЭЛ

Ажиллах цаг11: Бүтэн цагаар

Цалин: 500000 - 600000 ₮

ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА

Хүйс: Эр

Нас: -