Холбоо барих

Ажлын байрны мэдээлэл

ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ

Ажлын байрны мэдээлэл: ҮЙЛЧЛЭГЧ

Ажил олгогчийн нэр: өнөд өвлөх урлахуй

Зарласан огноо: 2019 оны 5 сарын 02

Хүчинтэй байх огноо: 2019 оны 12 сарын 30

НЭМЭЛТ МЭДЭЭЛЭЛ

Ажиллах цаг11: Бүтэн цагаар

Цалин: 400000 - 500000 ₮

ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА

Хүйс: Эм

Нас: -