Холбоо барих

Ажлын байрны мэдээлэл

ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ

Ажлын байрны мэдээлэл: ТУСЛАХ АЖИЛТАН

Ажил олгогчийн нэр: Билигхайрхан

Зарласан огноо: 2019 оны 7 сарын 09

Хүчинтэй байх огноо: 2019 оны 7 сарын 16

НЭМЭЛТ МЭДЭЭЛЭЛ

Ажиллах цаг11:

Цалин: 500000 - 800000 ₮

ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА

Хүйс: Эр

Нас: -