Холбоо барих

Ажлын байрны мэдээлэл

ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ

Ажлын байрны мэдээлэл: сур суран эдлэл

Ажил олгогчийн нэр: Ганбаатар

Зарласан огноо: 2019 оны 1 сарын 01

Хүчинтэй байх огноо: 2022 оны 12 сарын 31

НЭМЭЛТ МЭДЭЭЛЭЛ

Ажиллах цаг11: Бүтэн цагаар

Цалин: 200000 - 300000 ₮

ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА

Хүйс: Эр

Нас: -