Холбоо барих

Ажлын байрны мэдээлэл

ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ

Ажлын байрны мэдээлэл: Манаач

Ажил олгогчийн нэр: 15-р цэцэрлэг

Зарласан огноо: 2019 оны 12 сарын 02

Хүчинтэй байх огноо: 2019 оны 12 сарын 25

НЭМЭЛТ МЭДЭЭЛЭЛ

Ажиллах цаг11:

Цалин: 350000 - 600000 ₮

ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА

Хүйс: Эр

Нас: -