Холбоо барих

Ажлын байрны мэдээлэл

ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ

Ажлын байрны мэдээлэл: сантехнигч

Ажил олгогчийн нэр: Монголын алт МАК

Зарласан огноо: 2019 оны 10 сарын 23

Хүчинтэй байх огноо: 2019 оны 11 сарын 29

НЭМЭЛТ МЭДЭЭЛЭЛ

Ажиллах цаг11:

Цалин: 400000 - 700000 ₮

ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА

Хүйс: Эр

Нас: 20 - 50