Холбоо барих

Ажлын байрны мэдээлэл

ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ

Ажлын байрны мэдээлэл: Гудамжны талбайд гэрэлтүүлэг тавих

Ажил олгогчийн нэр: ЗДТГ Зүүнговь

Зарласан огноо: 2019 оны 10 сарын 25

Хүчинтэй байх огноо: 2019 оны 11 сарын 30

НЭМЭЛТ МЭДЭЭЛЭЛ

Ажиллах цаг11:

Цалин: 320000 - 500000 ₮

ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА

Хүйс: Хүйс харгалзахгүй

Нас: -