Холбоо барих

Ажлын байрны мэдээлэл

ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ

Ажлын байрны мэдээлэл: үйлчлэгч

Ажил олгогчийн нэр: МЭЭШ-н хүрээлэн

Зарласан огноо: 2019 оны 11 сарын 01

Хүчинтэй байх огноо: 2019 оны 11 сарын 30

НЭМЭЛТ МЭДЭЭЛЭЛ

Ажиллах цаг11:

Цалин: 400000 - 550000 ₮

ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА

Хүйс: Эм

Нас: 20 - 45