Холбоо барих

Ажлын байрны мэдээлэл

ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ

Ажлын байрны мэдээлэл: Цахилгаанчин

Ажил олгогчийн нэр: ЗХ-ий 084-р анги

Зарласан огноо: 2019 оны 12 сарын 02

Хүчинтэй байх огноо: 2019 оны 12 сарын 31

НЭМЭЛТ МЭДЭЭЛЭЛ

Ажиллах цаг11:

Цалин: 400000 - 700000 ₮

ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА

Хүйс: Эр

Нас: 36 - 41