Холбоо барих

Ажлын байрны мэдээлэл

ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ

Ажлын байрны мэдээлэл: үйлчлэгч

Ажил олгогчийн нэр: Нью Тур сафарис

Зарласан огноо: 2019 оны 12 сарын 01

Хүчинтэй байх огноо: 2019 оны 12 сарын 14

НЭМЭЛТ МЭДЭЭЛЭЛ

Ажиллах цаг11:

Цалин: 500000 - 550000 ₮

ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА

Хүйс: Эм

Нас: -