Холбоо барих

Ажлын байрны мэдээлэл

ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ

Ажлын байрны мэдээлэл: хамгаалагч

Ажил олгогчийн нэр: Нью Тур сафарис

Зарласан огноо: 2019 оны 12 сарын 02

Хүчинтэй байх огноо: 2019 оны 12 сарын 15

НЭМЭЛТ МЭДЭЭЛЭЛ

Ажиллах цаг11:

Цалин: 45000 - 55000 ₮

ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА

Хүйс: Эр

Нас: 21 - 35