Холбоо барих

Ажлын байрны мэдээлэл

ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ

Ажлын байрны мэдээлэл: Дугуй засах засварчин

Ажил олгогчийн нэр: Сүрэнхорлоо

Зарласан огноо: 2019 оны 12 сарын 02

Хүчинтэй байх огноо: 2020 оны 6 сарын 01

НЭМЭЛТ МЭДЭЭЛЭЛ

Ажиллах цаг11: Бүтэн цагаар

Цалин: 500000 - 700000 ₮

ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА

Хүйс: Эр

Нас: -