Холбоо барих

Ажлын байрны мэдээлэл

ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ

Ажлын байрны мэдээлэл: ТУСЛАХ АЖИЛТАН

Ажил олгогчийн нэр: Дэлгэртүшээтхан

Зарласан огноо: 2020 оны 1 сарын 13

Хүчинтэй байх огноо: 2020 оны 2 сарын 03

НЭМЭЛТ МЭДЭЭЛЭЛ

Ажиллах цаг11:

Цалин: 800000 - 1200000 ₮

ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА

Хүйс: Эр

Нас: 20 - 50