Холбоо барих

Ажлын байрны мэдээлэл

ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ

Ажлын байрны мэдээлэл: ДЭЛГҮҮРИЙН ХУДАЛДАГЧ

Ажил олгогчийн нэр: Отоснамнан

Зарласан огноо: 2020 оны 1 сарын 04

Хүчинтэй байх огноо: 2020 оны 3 сарын 14

НЭМЭЛТ МЭДЭЭЛЭЛ

Ажиллах цаг11: Бүтэн цагаар

Цалин: 420000 - 605000 ₮

ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА

Хүйс: Хүйс харгалзахгүй

Нас: -