Холбоо барих

Ажлын байрны мэдээлэл

ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ

Ажлын байрны мэдээлэл: хатгамалчин

Ажил олгогчийн нэр: Хармаг хулан

Зарласан огноо: 2020 оны 1 сарын 13

Хүчинтэй байх огноо: 2020 оны 1 сарын 31

НЭМЭЛТ МЭДЭЭЛЭЛ

Ажиллах цаг11:

Цалин: 400000 - 700000 ₮

ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА

Хүйс: Эм

Нас: 18 - 38