Холбоо барих

Ажлын байрны мэдээлэл

ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ

Ажлын байрны мэдээлэл: загвар зохион бүтээгч

Ажил олгогчийн нэр: ЦЕГ-ын Цагаан шонхор

Зарласан огноо: 2020 оны 1 сарын 01

Хүчинтэй байх огноо: 2020 оны 3 сарын 31

НЭМЭЛТ МЭДЭЭЛЭЛ

Ажиллах цаг11:

Цалин: 400000 - 700000 ₮

ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА

Хүйс: Хүйс харгалзахгүй

Нас: 20 - 45