Холбоо барих

Ажлын байрны мэдээлэл

ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ

Ажлын байрны мэдээлэл: Хэв журмын цагдаа

Ажил олгогчийн нэр: Цагдаагийн газар

Зарласан огноо: 2020 оны 1 сарын 10

Хүчинтэй байх огноо: 2020 оны 3 сарын 30

НЭМЭЛТ МЭДЭЭЛЭЛ

Ажиллах цаг11: Бүтэн цагаар

Цалин: 300000 - 500000 ₮

ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА

Хүйс: Эр

Нас: 20 - 30