Холбоо барих

Ажлын байрны мэдээлэл

ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ

Ажлын байрны мэдээлэл: Харуул

Ажил олгогчийн нэр: Хадат велла ХХК

Зарласан огноо: 2020 оны 3 сарын 12

Хүчинтэй байх огноо: 2020 оны 12 сарын 31

НЭМЭЛТ МЭДЭЭЛЭЛ

Ажиллах цаг11: Бүтэн цагаар

Цалин: 600000 - 650000 ₮

ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА

Хүйс: Эр

Нас: -