Холбоо барих

Ажлын байрны мэдээлэл

ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ

Ажлын байрны мэдээлэл: Жолооч /үйлчилгээний /

Ажил олгогчийн нэр: Стимо

Зарласан огноо: 2020 оны 5 сарын 20

Хүчинтэй байх огноо: 2020 оны 12 сарын 31

НЭМЭЛТ МЭДЭЭЛЭЛ

Ажиллах цаг11:

Цалин: 700000 - 800000 ₮

ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА

Хүйс: Эр

Нас: -