Холбоо барих

Ажлын байрны мэдээлэл

ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ

Ажлын байрны мэдээлэл: Кассын нярав

Ажил олгогчийн нэр: Стимо

Зарласан огноо: 2020 оны 7 сарын 31

Хүчинтэй байх огноо: 2020 оны 12 сарын 31

НЭМЭЛТ МЭДЭЭЛЭЛ

Ажиллах цаг11:

Цалин: 650000 - 800000 ₮

ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА

Хүйс: Эм

Нас: 20 - 40