Холбоо барих

Ажлын байрны мэдээлэл

ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ

Ажлын байрны мэдээлэл: оёдолчин

Ажил олгогчийн нэр: Мөнхийн тун

Зарласан огноо: 2020 оны 10 сарын 15

Хүчинтэй байх огноо: 2020 оны 12 сарын 31

НЭМЭЛТ МЭДЭЭЛЭЛ

Ажиллах цаг11:

Цалин: 700000 - 1500000 ₮

ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА

Хүйс: Эм

Нас: 25 - 44