Холбоо барих

Ажлын байрны мэдээлэл

ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ

Ажлын байрны мэдээлэл: жолооч

Ажил олгогчийн нэр: Стимо

Зарласан огноо: 2021 оны 5 сарын 01

Хүчинтэй байх огноо: 2021 оны 6 сарын 30

НЭМЭЛТ МЭДЭЭЛЭЛ

Ажиллах цаг11:

Цалин: 500000 - 800000 ₮

ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА

Хүйс: Эр

Нас: 20 - 40