Холбоо барих

Ажлын байрны мэдээлэл

ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ

Ажлын байрны мэдээлэл: хөгжмийн багш

Ажил олгогчийн нэр: 174-р цэцэрлэг

Зарласан огноо: 2021 оны 5 сарын 19

Хүчинтэй байх огноо: 2021 оны 6 сарын 19

НЭМЭЛТ МЭДЭЭЛЭЛ

Ажиллах цаг11:

Цалин: 600000 - 800000 ₮

ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА

Хүйс: Хүйс харгалзахгүй

Нас: -