Холбоо барих

Ажлын байрны мэдээлэл

ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ

Ажлын байрны мэдээлэл: Тогооч

Ажил олгогчийн нэр: Хаанмэлз

Зарласан огноо: 2021 оны 5 сарын 26

Хүчинтэй байх огноо: 2021 оны 12 сарын 31

НЭМЭЛТ МЭДЭЭЛЭЛ

Ажиллах цаг11: Бүтэн цагаар

Цалин: 420000 - 800000 ₮

ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА

Хүйс: Эм

Нас: 35 - 59