Холбоо барих

Ажлын байрны мэдээлэл

ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ

Ажлын байрны мэдээлэл: Ногоочин

Ажил олгогчийн нэр: Батмөнх

Зарласан огноо: 2021 оны 5 сарын 28

Хүчинтэй байх огноо: 2021 оны 10 сарын 29

НЭМЭЛТ МЭДЭЭЛЭЛ

Ажиллах цаг11:

Цалин: 400000 - 600000 ₮

ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА

Хүйс: Эр

Нас: -