Холбоо барих

Ажлын байрны мэдээлэл

ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ

Ажлын байрны мэдээлэл: зохион байгуулагч

Ажил олгогчийн нэр: Гарндпринц

Зарласан огноо: 2021 оны 6 сарын 10

Хүчинтэй байх огноо: 2021 оны 7 сарын 30

НЭМЭЛТ МЭДЭЭЛЭЛ

Ажиллах цаг11:

Цалин: 900000 - 1000000 ₮

ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА

Хүйс: Хүйс харгалзахгүй

Нас: 25 - 55