Холбоо барих

Ажлын байрны мэдээлэл

ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ

Ажлын байрны мэдээлэл: Сургалт, үйлчилгээ хариуцсан менежер

Ажил олгогчийн нэр: Гарндпринц

Зарласан огноо: 2021 оны 6 сарын 10

Хүчинтэй байх огноо: 2021 оны 6 сарын 30

НЭМЭЛТ МЭДЭЭЛЭЛ

Ажиллах цаг11: Бүтэн цагаар

Цалин: 1000000 - 1200000 ₮

ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА

Хүйс: Хүйс харгалзахгүй

Нас: 25 - 55