Холбоо барих

Ажлын байрны мэдээлэл

ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ

Ажлын байрны мэдээлэл: Цахилгаанчин

Ажил олгогчийн нэр: Батс-Єргөө

Зарласан огноо: 2021 оны 6 сарын 10

Хүчинтэй байх огноо: 2021 оны 6 сарын 30

НЭМЭЛТ МЭДЭЭЛЭЛ

Ажиллах цаг11:

Цалин: 800000 - 1000000 ₮

ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА

Хүйс: Эр

Нас: 18 - 45