Холбоо барих

Ажлын байрны мэдээлэл

ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ

Ажлын байрны мэдээлэл: Сантехникийн слесарь

Ажил олгогчийн нэр: Чандмань Налайх

Зарласан огноо: 2021 оны 7 сарын 22

Хүчинтэй байх огноо: 2021 оны 8 сарын 02

НЭМЭЛТ МЭДЭЭЛЭЛ

Ажиллах цаг11:

Цалин: 500000 - 1000000 ₮

ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА

Хүйс: Эр

Нас: 20 - 45