Ажлын зар хайх


Ажлын байрны мэдээлэл

Ажлын байр Цалин Нас Хүйс Огноо
420000 - 1500000 ₮ - Эм Өчигдөр
500000 - 1000000 ₮ 20 - 35 Хүйс харгалзахгүй 2021-12-02
500000 - 1000000 ₮ - Хүйс харгалзахгүй 2021-12-01
800000 - 1000000 ₮ - Хүйс харгалзахгүй 2021-12-01
500000 - 1000000 ₮ - Хүйс харгалзахгүй 2021-12-01
500000 - 1000000 ₮ - Хүйс харгалзахгүй 2021-12-01
500000 - 1000000 ₮ - Хүйс харгалзахгүй 2021-12-01
390000 - 900000 ₮ - Хүйс харгалзахгүй 2021-12-01
500000 - 1000000 ₮ - Хүйс харгалзахгүй 2021-12-01
420000 - 450000 ₮ - Эм 2021-12-01
700000 - 900000 ₮ 18 - 30 Хүйс харгалзахгүй 2021-12-01
500000 - 1000000 ₮ 20 - 35 Хүйс харгалзахгүй 2021-12-01
700000 - 700000 ₮ - Хүйс харгалзахгүй 2021-12-01
500000 - 1000000 ₮ - Хүйс харгалзахгүй 2021-12-01
600000 - 800000 ₮ - Эм 2021-12-01
700000 - 9000000 ₮ - Хүйс харгалзахгүй 2021-12-01
650000 - 700000 ₮ - Эм 2021-12-01
420000 - 800000 ₮ - Хүйс харгалзахгүй 2021-12-01
650000 - 700000 ₮ 18 - 45 Хүйс харгалзахгүй 2021-11-30
420000 - 600000 ₮ - Эм 2021-11-30