Ажлын зар хайх


Ажлын байрны мэдээлэл

Ажлын байр Цалин Нас Хүйс Огноо
400000 - 500000 ₮ - Хүйс харгалзахгүй Өнөөдөр
300000 - 400000 ₮ - Хүйс харгалзахгүй Өнөөдөр
400000 - 550000 ₮ 30 - 60 Хүйс харгалзахгүй 2019-11-15
320000 - 500000 ₮ - Хүйс харгалзахгүй 2019-11-15
320000 - 500000 ₮ - Хүйс харгалзахгүй 2019-11-15
320000 - 500000 ₮ - Хүйс харгалзахгүй 2019-11-15
320000 - 500000 ₮ - Хүйс харгалзахгүй 2019-11-15
320000 - 500000 ₮ - Хүйс харгалзахгүй 2019-11-15
320000 - 500000 ₮ - Хүйс харгалзахгүй 2019-11-15
320000 - 500000 ₮ - Хүйс харгалзахгүй 2019-11-15
320000 - 500000 ₮ - Хүйс харгалзахгүй 2019-11-15
320000 - 500000 ₮ - Хүйс харгалзахгүй 2019-11-15
400000 - 700000 ₮ 20 - 50 Хүйс харгалзахгүй 2019-11-14
400000 - 700000 ₮ 20 - 50 Хүйс харгалзахгүй 2019-11-14
400000 - 700000 ₮ 20 - 50 Хүйс харгалзахгүй 2019-11-14
240000 - 240000 ₮ 20 - 45 Хүйс харгалзахгүй 2019-11-13
500000 - 1000000 ₮ - Хүйс харгалзахгүй 2019-11-13
240000 - 240000 ₮ 20 - 45 Хүйс харгалзахгүй 2019-11-13
600000 - 700000 ₮ 20 - 40 Эм 2019-11-13
320000 - 450000 ₮ - Хүйс харгалзахгүй 2019-11-13