Ажлын зар хайх


Ажлын байрны мэдээлэл

Ажлын байр Цалин Нас Хүйс Огноо
420000 - 1000000 ₮ 25 - 30 Эр Өнөөдөр
420000 - 1000000 ₮ 25 - 35 Эр Өнөөдөр
500000 - 800000 ₮ - Эр Өнөөдөр
650000 - 800000 ₮ - Эм Өчигдөр
650000 - 1000000 ₮ - Эм Өчигдөр
700000 - 700000 ₮ 30 - 45 Эр Өчигдөр
1100000 - 1300000 ₮ 25 - 40 Эр Өчигдөр
700000 - 700000 ₮ 25 - 40 Эм Өчигдөр
750000 - 750000 ₮ 25 - 45 Эр Өчигдөр
1300000 - 1300000 ₮ 25 - 45 Эр Өчигдөр
900000 - 1200000 ₮ 25 - 45 Эр Өчигдөр
600000 - 600000 ₮ 18 - 40 Эм Өчигдөр
700000 - 700000 ₮ 18 - 45 Эм Өчигдөр
1000000 - 1000000 ₮ 25 - 45 Эр Өчигдөр
1500000 - 1800000 ₮ 35 - 55 Хүйс харгалзахгүй Өчигдөр
750000 - 850000 ₮ 25 - 50 Эр Өчигдөр
1000000 - 1000000 ₮ 25 - 50 Эр Өчигдөр
1000000 - 1000000 ₮ 25 - 45 Эр Өчигдөр
420000 - 700000 ₮ - Хүйс харгалзахгүй 2021-06-16
500000 - 650000 ₮ 20 - 40 Эм 2021-06-16