Ажлын зар хайх


Ажлын байрны мэдээлэл

Ажлын байр Цалин Нас Хүйс Огноо
700000 - 1500000 ₮ - Эр 2019-06-12
700000 - 1500000 ₮ - Хүйс харгалзахгүй 2019-06-12
500000 - 800000 ₮ 15 - 45 Хүйс харгалзахгүй 2019-06-12
600000 - 800000 ₮ 25 - 40 Хүйс харгалзахгүй 2019-06-12
320000 - 500000 ₮ - Хүйс харгалзахгүй 2019-06-12
450000 - 600000 ₮ 18 - 45 Хүйс харгалзахгүй 2019-06-11
370000 - 700000 ₮ 23 - 52 Хүйс харгалзахгүй 2019-06-11
370000 - 700000 ₮ 25 - 50 Хүйс харгалзахгүй 2019-06-11
370000 - 700000 ₮ 25 - 49 Эр 2019-06-11
800000 - 1000000 ₮ - Хүйс харгалзахгүй 2019-06-11
1200000 - 1500000 ₮ - Хүйс харгалзахгүй 2019-06-11
600000 - 800000 ₮ - Хүйс харгалзахгүй 2019-06-11
3200000 - 7000000 ₮ 20 - 35 Хүйс харгалзахгүй 2019-06-11
355000 - 700000 ₮ 18 - 59 Хүйс харгалзахгүй 2019-06-11
350000 - 450000 ₮ 30 - 45 Эм 2019-06-10
320000 - 554000 ₮ 25 - 49 Эм 2019-06-10
320000 - 450000 ₮ 30 - 40 Эм 2019-06-10
600000 - 800000 ₮ - Хүйс харгалзахгүй 2019-06-10
600000 - 1000000 ₮ - Эр 2019-06-10
320000 - 450000 ₮ - Хүйс харгалзахгүй 2019-06-10