Ажлын зар хайх


Ажлын байрны мэдээлэл

Ажлын байр Цалин Нас Хүйс Огноо
320000 - 600000 ₮ - Хүйс харгалзахгүй 2019-08-04
320000 - 600000 ₮ - Хүйс харгалзахгүй 2019-08-04
320000 - 600000 ₮ - Хүйс харгалзахгүй 2019-08-04
500000 - 600000 ₮ 18 - 25 Хүйс харгалзахгүй 2019-08-04
500000 - 600000 ₮ - Хүйс харгалзахгүй 2019-08-01
600000 - 800000 ₮ - Хүйс харгалзахгүй 2019-08-01
400000 - 500000 ₮ - Эр 2019-08-01
400000 - 600000 ₮ - Эм 2019-08-01
400000 - 600000 ₮ - Эм 2019-08-01
600000 - 800000 ₮ - Хүйс харгалзахгүй 2019-08-01
500000 - 800000 ₮ - Эр 2019-08-01
320000 - 600000 ₮ - Хүйс харгалзахгүй 2019-08-01
400000 - 500000 ₮ 20 - 25 Хүйс харгалзахгүй 2019-08-01
400000 - 700000 ₮ - Хүйс харгалзахгүй 2019-08-01
1500000 - 4000000 ₮ - Эр 2019-08-01
600000 - 800000 ₮ 18 - 45 Эр 2019-08-01
600000 - 800000 ₮ 18 - 45 Хүйс харгалзахгүй 2019-08-01
350000 - 500000 ₮ - Хүйс харгалзахгүй 2019-08-01
350000 - 500000 ₮ - Хүйс харгалзахгүй 2019-08-01
600000 - 800000 ₮ 18 - 45 Эм 2019-08-01