Ажлын зар хайх


Ажлын байрны мэдээлэл

Ажлын байр Цалин Нас Хүйс Огноо
450000 - 800000 ₮ 20 - 45 Эр 2019-06-04
0 - 0 ₮ - Хүйс харгалзахгүй 2019-06-04
0 - 0 ₮ - Хүйс харгалзахгүй 2019-06-04
0 - 0 ₮ - Хүйс харгалзахгүй 2019-06-04
0 - 0 ₮ - Хүйс харгалзахгүй 2019-06-04
0 - 0 ₮ - Эм 2019-06-04
0 - 0 ₮ - Хүйс харгалзахгүй 2019-06-04
0 - 0 ₮ - Эр 2019-06-04
0 - 0 ₮ - Эм 2019-06-04
0 - 0 ₮ 20 - 45 Хүйс харгалзахгүй 2019-06-04
0 - 0 ₮ 20 - 40 Хүйс харгалзахгүй 2019-06-04
0 - 0 ₮ 18 - 40 Хүйс харгалзахгүй 2019-06-04
0 - 0 ₮ 20 - 35 Хүйс харгалзахгүй 2019-06-04
0 - 0 ₮ 20 - 45 Хүйс харгалзахгүй 2019-06-04
0 - 0 ₮ 20 - 40 Эм 2019-06-04
600000 - 800000 ₮ - Хүйс харгалзахгүй 2019-06-04
3200000 - 7000000 ₮ 18 - 45 Эр 2019-06-04
0 - 0 ₮ - Эр 2019-06-04
0 - 0 ₮ 25 - 35 Хүйс харгалзахгүй 2019-06-04
0 - 0 ₮ 25 - 45 Хүйс харгалзахгүй 2019-06-04