Ажлын зар хайх


Ажлын байрны мэдээлэл

Ажлын байр Цалин Нас Хүйс Огноо
320000 - 500000 ₮ - Хүйс харгалзахгүй Өнөөдөр
800000 - 900000 ₮ 24 - 35 Хүйс харгалзахгүй Өчигдөр
350000 - 600000 ₮ - Хүйс харгалзахгүй 2019-10-21
500000 - 800000 ₮ - Хүйс харгалзахгүй 2019-10-21
450000 - 550000 ₮ - Хүйс харгалзахгүй 2019-10-17
450000 - 550000 ₮ - Хүйс харгалзахгүй 2019-10-17
300000 - 500000 ₮ 18 - 25 Хүйс харгалзахгүй 2019-10-13
800000 - 1000000 ₮ 25 - 45 Эр 2019-10-11
300000 - 400000 ₮ - Хүйс харгалзахгүй 2019-10-02
300000 - 400000 ₮ - Хүйс харгалзахгүй 2019-10-02
300000 - 400000 ₮ - Хүйс харгалзахгүй 2019-10-02
320000 - 320000 ₮ - Хүйс харгалзахгүй 2019-10-01
320000 - 320000 ₮ - Хүйс харгалзахгүй 2019-10-01
320000 - 420000 ₮ - Хүйс харгалзахгүй 2019-10-01
320000 - 320000 ₮ - Хүйс харгалзахгүй 2019-10-01
320000 - 320000 ₮ - Хүйс харгалзахгүй 2019-10-01
320000 - 320000 ₮ - Хүйс харгалзахгүй 2019-10-01
320000 - 500000 ₮ - Хүйс харгалзахгүй 2019-09-30
500000 - 600000 ₮ - Хүйс харгалзахгүй 2019-09-15
400000 - 500000 ₮ - Хүйс харгалзахгүй 2019-09-15