Ажлын зар хайх


Ажлын байрны мэдээлэл

Ажлын байр Цалин Нас Хүйс Огноо
420000 - 1500000 ₮ - Эм Өчигдөр
600000 - 1000000 ₮ - Хүйс харгалзахгүй 2021-11-01
420000 - 800000 ₮ - Эр 2021-09-10
420000 - 800000 ₮ - Хүйс харгалзахгүй 2021-09-10
500000 - 1000000 ₮ 25 - 45 Хүйс харгалзахгүй 2021-09-10
600000 - 1200000 ₮ 25 - 45 Хүйс харгалзахгүй 2021-09-10
600000 - 1200000 ₮ - Эр 2021-09-10
400000 - 800000 ₮ - Хүйс харгалзахгүй 2021-09-03
500000 - 800000 ₮ - Хүйс харгалзахгүй 2021-09-01
600000 - 800000 ₮ - Хүйс харгалзахгүй 2021-09-01
420000 - 600000 ₮ - Хүйс харгалзахгүй 2021-08-31
25000 - 30000 ₮ 25 - 40 Хүйс харгалзахгүй 2021-08-27
25000 - 30000 ₮ 25 - 45 Хүйс харгалзахгүй 2021-08-27
500000 - 800000 ₮ - Хүйс харгалзахгүй 2021-08-01
420000 - 500000 ₮ - Хүйс харгалзахгүй 2021-06-25
500000 - 550000 ₮ - Эр 2021-06-21
300000 - 400000 ₮ - Эр 2021-06-18
540000 - 600000 ₮ - Эм 2021-06-18
420000 - 500000 ₮ - Хүйс харгалзахгүй 2021-06-01
420000 - 800000 ₮ - Хүйс харгалзахгүй 2021-05-12