Ажлын зар хайх


Ажлын байрны мэдээлэл

Ажлын байр Цалин Нас Хүйс Огноо
1000000 - 1000000 ₮ 25 - 45 Эр Өчигдөр
250000 - 300000 ₮ - Хүйс харгалзахгүй 2021-06-14
420000 - 800000 ₮ 25 - 45 Эр 2021-06-11
500000 - 850000 ₮ 25 - 35 Хүйс харгалзахгүй 2021-06-10
250000 - 250000 ₮ - Хүйс харгалзахгүй 2021-06-07
420000 - 850000 ₮ 25 - 50 Хүйс харгалзахгүй 2021-06-03
420000 - 850000 ₮ 25 - 45 Хүйс харгалзахгүй 2021-06-03
420000 - 850000 ₮ - Эр 2021-06-03
600000 - 1500000 ₮ - Хүйс харгалзахгүй 2021-06-02
420000 - 500000 ₮ - Хүйс харгалзахгүй 2021-06-01
420000 - 650000 ₮ 30 - 40 Эм 2021-06-01
420000 - 500000 ₮ - Хүйс харгалзахгүй 2021-05-28
400000 - 600000 ₮ - Эр 2021-05-28
420000 - 700000 ₮ - Хүйс харгалзахгүй 2021-05-01
420000 - 500000 ₮ - Эр 2021-05-01
420000 - 500000 ₮ - Хүйс харгалзахгүй 2021-05-01
450000 - 650000 ₮ - Хүйс харгалзахгүй 2021-05-01
420000 - 700000 ₮ - Хүйс харгалзахгүй 2021-04-01
420000 - 500000 ₮ - Хүйс харгалзахгүй 2021-04-01
5000 - 7000 ₮ - Хүйс харгалзахгүй 2021-04-01