Ажлын зар хайх


Ажлын байрны мэдээлэл

Ажлын байр Цалин Нас Хүйс Огноо
245000 - 245000 ₮ - Хүйс харгалзахгүй 2020-08-06
400000 - 500000 ₮ - Хүйс харгалзахгүй 2020-07-27
600000 - 800000 ₮ 18 - 40 Хүйс харгалзахгүй 2020-05-01
400000 - 500000 ₮ - Хүйс харгалзахгүй 2020-04-30
450000 - 1000000 ₮ - Хүйс харгалзахгүй 2020-04-23
500000 - 700000 ₮ - Хүйс харгалзахгүй 2020-04-23
450000 - 1000000 ₮ 18 - 45 Эр 2020-04-23
500000 - 1000000 ₮ 18 - 45 Эр 2020-04-23
500000 - 650000 ₮ - Хүйс харгалзахгүй 2020-04-22
400000 - 500000 ₮ - Хүйс харгалзахгүй 2020-04-08
400000 - 500000 ₮ - Хүйс харгалзахгүй 2020-04-01
400000 - 500000 ₮ - Хүйс харгалзахгүй 2020-04-01
400000 - 500000 ₮ - Хүйс харгалзахгүй 2020-04-01
600000 - 800000 ₮ 18 - 45 Хүйс харгалзахгүй 2020-02-20
800000 - 1000000 ₮ - Хүйс харгалзахгүй 2020-02-01
800000 - 1000000 ₮ - Хүйс харгалзахгүй 2020-02-01
800000 - 1000000 ₮ - Хүйс харгалзахгүй 2020-02-01
800000 - 1000000 ₮ - Хүйс харгалзахгүй 2020-02-01
400000 - 500000 ₮ - Эр 2020-01-01
200000 - 300000 ₮ - Эр 2019-01-01