Ажлын зар хайх


Ажлын байрны мэдээлэл

Ажлын байр Цалин Нас Хүйс Огноо
800000 - 1000000 ₮ 18 - 60 Хүйс харгалзахгүй 2020-10-01
500000 - 800000 ₮ - Хүйс харгалзахгүй 2020-10-01
300000 - 500000 ₮ - Хүйс харгалзахгүй 2020-10-01
300000 - 400000 ₮ - Хүйс харгалзахгүй 2020-10-01
650000 - 850000 ₮ - Хүйс харгалзахгүй 2020-09-25
245000 - 245000 ₮ - Хүйс харгалзахгүй 2020-09-24
420000 - 500000 ₮ - Эр 2020-09-22
400000 - 650000 ₮ - Хүйс харгалзахгүй 2020-09-21
420000 - 800000 ₮ - Эр 2020-09-21
420000 - 800000 ₮ - Эм 2020-09-21
600000 - 800000 ₮ - Хүйс харгалзахгүй 2020-09-10
500000 - 1000000 ₮ - Хүйс харгалзахгүй 2020-09-01
400000 - 500000 ₮ - Хүйс харгалзахгүй 2020-07-27
8000000 - 9000000 ₮ - Хүйс харгалзахгүй 2020-07-14
450000 - 800000 ₮ - Хүйс харгалзахгүй 2020-06-01
420000 - 500000 ₮ 30 - 34 Эм 2020-05-13
600000 - 800000 ₮ 18 - 40 Хүйс харгалзахгүй 2020-05-01
420000 - 1000000 ₮ - Хүйс харгалзахгүй 2020-05-01
400000 - 500000 ₮ - Хүйс харгалзахгүй 2020-04-30
450000 - 1000000 ₮ - Хүйс харгалзахгүй 2020-04-23