Ажлын зар хайх


Ажлын байрны мэдээлэл

Ажлын байр Цалин Нас Хүйс Огноо
320000 - 500000 ₮ - Хүйс харгалзахгүй 2019-05-01
3200000 - 7000000 ₮ 30 - 50 Эм 2019-04-10
320000 - 500000 ₮ 18 - 55 Хүйс харгалзахгүй 2019-04-08
320000 - 320000 ₮ 18 - 50 Хүйс харгалзахгүй 2019-04-01
400000 - 500000 ₮ - Хүйс харгалзахгүй 2019-03-01
400000 - 600000 ₮ 15 - 45 Хүйс харгалзахгүй 2019-03-01
400000 - 600000 ₮ 15 - 45 Хүйс харгалзахгүй 2019-03-01
350000 - 450000 ₮ 20 - 55 Эм 2019-01-02
400000 - 500000 ₮ - Эм 2019-01-01
300000 - 450000 ₮ - Хүйс харгалзахгүй 2018-12-01
200000 - 500000 ₮ 14 - 60 Хүйс харгалзахгүй 2018-11-30
250000 - 600000 ₮ - Хүйс харгалзахгүй 2018-11-01
240000 - 500000 ₮ 20 - 60 Эм 2018-11-01
240000 - 450000 ₮ - Хүйс харгалзахгүй 2018-10-15
240000 - 450000 ₮ - Хүйс харгалзахгүй 2018-10-15
550000 - 650000 ₮ - Эм 2018-08-15
240000 - 500000 ₮ 25 - 35 Хүйс харгалзахгүй 2018-07-01
300000 - 500000 ₮ - Хүйс харгалзахгүй 2018-06-03
500000 - 700000 ₮ 25 - 45 Хүйс харгалзахгүй 2018-05-18
240000 - 400000 ₮ - Эр 2018-05-01