Ажлын зар хайх


Ажлын байрны мэдээлэл

Ажлын байр Цалин Нас Хүйс Огноо
420000 - 5000000 ₮ 30 - 40 Эр 2020-07-30
400000 - 500000 ₮ 25 - 45 Хүйс харгалзахгүй 2020-03-29
500000 - 600000 ₮ 25 - 45 Хүйс харгалзахгүй 2020-03-26
400000 - 500000 ₮ 25 - 45 Хүйс харгалзахгүй 2020-03-26
700000 - 900000 ₮ 30 - 40 Хүйс харгалзахгүй 2020-01-01