Ажлын зар хайх


Ажлын байрны мэдээлэл

Ажлын байр Цалин Нас Хүйс Огноо
600000 - 900000 ₮ 20 - 40 Эм 2020-05-01
500000 - 800000 ₮ 20 - 45 Эр 2020-04-23
600000 - 900000 ₮ - Эр 2020-04-23
500000 - 800000 ₮ 20 - 40 Хүйс харгалзахгүй 2020-04-01
600000 - 800000 ₮ 18 - 40 Эр 2019-12-02
600000 - 700000 ₮ - Хүйс харгалзахгүй 2019-04-17
400000 - 500000 ₮ - Хүйс харгалзахгүй 2019-01-01