Ажлын зар хайх


Ажлын байрны мэдээлэл

Ажлын байр Цалин Нас Хүйс Огноо
800000 - 1000000 ₮ - Хүйс харгалзахгүй 2019-05-21
600000 - 800000 ₮ - Эм 2019-05-07
600000 - 800000 ₮ - Хүйс харгалзахгүй 2019-05-01
400000 - 600000 ₮ - Хүйс харгалзахгүй 2019-05-01
300000 - 500000 ₮ - Хүйс харгалзахгүй 2019-05-01
300000 - 500000 ₮ 20 - 50 Эм 2019-05-01
320000 - 500000 ₮ - Хүйс харгалзахгүй 2019-05-01
320000 - 500000 ₮ - Хүйс харгалзахгүй 2019-05-01
320000 - 800000 ₮ - Эм 2019-05-01
700000 - 850000 ₮ - Хүйс харгалзахгүй 2019-04-26
850000 - 1200000 ₮ - Хүйс харгалзахгүй 2019-04-26
650000 - 850000 ₮ - Хүйс харгалзахгүй 2019-04-26
500000 - 900000 ₮ 20 - 40 Хүйс харгалзахгүй 2019-04-26
500000 - 800000 ₮ 20 - 40 Эр 2019-04-25
500000 - 600000 ₮ - Хүйс харгалзахгүй 2019-04-24
240000 - 500000 ₮ 25 - 35 Эр 2019-04-22
370000 - 370000 ₮ - Эм 2019-04-22
600000 - 800000 ₮ - Хүйс харгалзахгүй 2019-04-09
600000 - 800000 ₮ - Хүйс харгалзахгүй 2019-04-09
500000 - 800000 ₮ 18 - 40 Эр 2019-04-01