Ажлын зар хайх


Ажлын байрны мэдээлэл

Ажлын байр Цалин Нас Хүйс Огноо
420000 - 600000 ₮ 25 - 48 Хүйс харгалзахгүй 2020-10-14
900000 - 1000000 ₮ - Хүйс харгалзахгүй 2020-10-08
900000 - 1000000 ₮ - Хүйс харгалзахгүй 2020-10-08
700000 - 800000 ₮ - Хүйс харгалзахгүй 2020-10-08
600000 - 800000 ₮ - Хүйс харгалзахгүй 2020-10-08
600000 - 800000 ₮ - Эм 2020-10-08
700000 - 850000 ₮ - Хүйс харгалзахгүй 2020-10-08
420000 - 600000 ₮ - Хүйс харгалзахгүй 2020-10-05
8000000 - 10000000 ₮ 18 - 35 Хүйс харгалзахгүй 2020-09-29
800000 - 1000000 ₮ - Хүйс харгалзахгүй 2020-09-15
650000 - 750000 ₮ 18 - 55 Эм 2020-09-11
420000 - 800000 ₮ - Хүйс харгалзахгүй 2020-09-09
600000 - 700000 ₮ - Эр 2020-09-09
450000 - 600000 ₮ - Хүйс харгалзахгүй 2020-09-09
650000 - 800000 ₮ 20 - 40 Хүйс харгалзахгүй 2020-08-06
650000 - 1000000 ₮ 20 - 40 Хүйс харгалзахгүй 2020-08-06
650000 - 1000000 ₮ 20 - 40 Эр 2020-08-06
500000 - 800000 ₮ 18 - 40 Эр 2020-08-06
1000000 - 1200000 ₮ 30 - 45 Хүйс харгалзахгүй 2020-08-06
700000 - 1000000 ₮ 20 - 40 Хүйс харгалзахгүй 2020-08-06